Estonia: Kiểm toán chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên phạm vi toàn quốc

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước Estonia (NAOE) đã hoàn thành cuộc kiểm toán đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc. NAOE cho rằng, các bộ, ngành, cơ quan cần giám sát chất lượng dịch vụ y tế hiệu quả hơn và cải thiện những thiếu sót trong lĩnh vực này.

Hiệu quả giám sát lĩnh vực y tế chưa cao

Cuộc kiểm toán của NAOE tập trung xem xét việc thực hiện nhiệm vụ, việc đảm bảo chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hoạt động của Bộ Xã hội cùng một số cơ quan trực thuộc Chính phủ, gồm Sở Y tế và Quỹ Bảo hiểm y tế. Bên cạnh các cơ quan công quyền, NAOE còn thu thập thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hiệp hội y khoa, Tổ chức Y tế thế giới…

esto.jpeg
Estonia hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Ảnh: ST

NAOE nhận thấy các yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ vẫn còn chung chung, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thực hiện yêu cầu theo nhiều phương thức khác nhau, chưa thống nhất. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế có năng lực, tổ chức khác nhau khiến việc đảm bảo chất lượng cũng không đồng bộ. Ngoài ra, sự thiếu hụt các chuyên gia y tế trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng khiến việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ngày càng đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Các kiểm toán viên của NAOE cho rằng, để giảm thiểu rủi ro, các yêu cầu đảm bảo chất lượng dịch vụ y tế cần được xác định rõ ràng, cập nhật thường xuyên, có xét đến quy mô của các tổ chức cũng như loại hình dịch vụ mà các tổ chức cung cấp. Hiện nay, có một vấn đề bất cập là các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phải tuân theo các yêu cầu chung giống nhau mà không xét đến quy mô, loại hình của các nhà cung cấp.

Công tác giám sát trên phạm vi toàn quốc sẽ giúp duy trì chất lượng y tế nhất quán hơn, tuy nhiên sự giám sát của Sở Y tế vẫn chưa chủ động, mới tuân thủ một số yêu cầu đảm bảo chất lượng cơ bản. Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho biết, họ mong muốn được các bộ, ngành, cơ quan cấp quốc gia đưa ra khuyến nghị và hướng dẫn cụ thể, tuy nhiên, điều này hiện chưa được thực hiện.

NAOE cho biết thêm, hiện nay tại Estonia, một số yêu cầu cấp phép đã lỗi thời, các yêu cầu cấp phép đối với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần được đổi mới, cần bổ sung các dịch vụ và phương pháp điều trị mới. Yêu cầu cấp phép phải đảm bảo rằng cơ sở, thiết bị và nhân viên của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phù hợp với việc cung cấp dịch vụ.

Tổng Kiểm toán nhà nước Estonia Janar Holm cho biết: “Estonia chưa có hệ thống giám sát chất lượng chăm sóc sức khỏe ở cấp quốc gia, do đó, rủi ro của bệnh nhân không phải lúc nào cũng được quản lý tốt nhất có thể. Cuộc kiểm toán cho thấy, Bộ Xã hội cần có vai trò chủ đạo hơn trong việc đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn trong lĩnh vực này”.

Hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế

NAOE cho rằng, để đảm bảo rằng chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhà nước cần xây dựng một hệ thống hiệu quả hơn để có thể giám sát chất lượng và cải thiện những thiếu sót hiện có.

Báo cáo của NAOE đã đưa ra đề xuất Quỹ Bảo hiểm y tế tiếp tục cập nhật các chỉ số về chăm sóc sức khỏa để đưa ra những đánh giá chính xác về chất lượng dịch vụ y tế và lên kế hoạch cải thiện. Quỹ Bảo hiểm y tế là cơ quan quốc gia duy nhất thực hiện các hoạt động đánh giá chất lượng dịch vụ y tế nhưng hoạt động này còn hạn chế do thiếu nguồn lực và nhiều thiếu sót chưa được giải quyết. Việc đưa ra các chỉ số được tính toán tự động dựa trên dữ liệu y tế có thể được xem là hướng đi quan trọng trong việc theo dõi và nâng cao chất lượng y tế.

Quỹ Bảo hiểm Y tế đã điều phối việc xây dựng hệ thống chỉ báo chất lượng y tế, các chỉ số đã được thiết lập cho 10/40 chuyên ngành. Tuy nhiên, chức năng của hệ thống chỉ báo vẫn bị cản trở bởi các vấn đề về chất lượng dữ liệu và những sai sót về hành chính.

NAOE khuyến nghị Bộ Xã hội và Quỹ Bảo hiểm y tế cần có sự thống nhất rõ ràng về các điều kiện ưu tiên để xây dựng hướng dẫn điều trị bệnh nhân. Ngoài ra, Quỹ Bảo hiểm Y tế cần đánh giá nhất quán việc tuân thủ các hướng dẫn điều trị của nhân viên y tế để xác định những tồn tại và cách giải quyết.

NAOE cho rằng các cơ quan trên cần thu thập kết quả điều trị và những trải nghiệm dịch vụ của bệnh nhân để cải thiện các dịch vụ y tế, từ đó góp phần xây dựng các dự án tài trợ cho bệnh nhân. Việc đánh giá kết quả dịch vụ y tế và đánh giá của bệnh nhân sẽ giúp xác định những sai sót để ngày càng cải thiện dịch vụ./.

(Theo NAOE và tổng hợp)

Theo: NAOE
Copy Link
Cùng chuyên mục
Estonia: Kiểm toán chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên phạm vi toàn quốc