ESTONIA

Estonia: Nỗ lực giảm rủi ro từ tình trạng thiếu điện, tăng giá điện đột ngột
(BKTO) - Trong báo cáo thường niên trình trước Quốc hội, Kiểm toán nhà nước Estonia (NAOE) nhấn mạnh, Estonia cần khẩn trương vạch ra những biện pháp hiệu quả, rõ ràng để giải quyết tình trạng thiếu điện và tiếp tục phát triển mạng lưới điện trong tương lai.