Khai mạc Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII

(BKTO) - Sáng 14-12, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội) được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc và các cơ qua
25/12/2021 01:09