Tanzania: Công bố kế hoạch thực hiện khuyến nghị kiểm toán

(BKTO) - Vừa qua, Chính phủ Tanzania đã công bố kế hoạch thực hiện các khuyến nghị được đưa ra trong Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Tổng Kiểm toán.

Các khuyến nghị kiểm toán được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng thất thoát công quỹ, giúp tăng nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động trong các cơ quan của Chính phủ.

1x-1.jpg
Khuyến nghị giúp cải thiện hoạt động tại các địa phương. Ảnh sưu tầm

Các ủy ban của Nghị viện gồm Ủy ban Tài khoản công, Ủy ban Đầu tư công, Ủy ban Tài khoản của chính quyền địa phương đã xem xét báo cáo của Tổng Kiểm toán và trình lên Nghị viện 3 báo cáo đề xuất các giải pháp, kế hoạch nhằm thực hiện hiệu quả các khuyến nghị kiểm toán.

Chủ tịch Ủy ban Tài khoản công đưa ra 14 kiến nghị và cho rằng, Chính phủ nên cải cách chế độ thuế toàn diện hơn, giúp Tổng cục Thuế Tanzania có được nhiều nguồn thu hơn và đạt được các mục tiêu thu thuế của cơ quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban Tài khoản của chính quyền địa phương nêu lên 11 đề xuất và cho rằng, các cơ quan công cần có những biện pháp xử phạt mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa đối với lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp công đã cố tình vi phạm quy định trong giám sát, quản lý và chi tiêu công.

Chủ tịch Ủy ban Đầu tư công đưa ra 13 đề xuất trong đó nhấn mạnh, Chính phủ cần giải quyết vấn đề thiếu hụt nhân sự trong các cơ quan, tổ chức công, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo, ban giám đốc điều hành các tổ chức, doanh nghiệp công nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của họ.

Chủ tịch Quốc hội Tanzania cho biết: “Trong tháng 02/2023 này, Chính phủ phải gửi báo cáo cho Tổng Kiểm toán trình bày về tiến độ và kết quả của kế hoạch đã được thông qua nhằm thực hiện các khuyến nghị kiểm toán”./.

Cùng chuyên mục
Tanzania: Công bố kế hoạch thực hiện khuyến nghị kiểm toán