AN TOÀN GIAO THÔNG

Bộ Công an đề xuất bỏ, thay đổi ba hạng lái xe trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ
(BKTO) - Tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong nội dung phân hạng giấy phép lái xe, Bộ Công an đề xuất bỏ hạng A4, đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B.