chan chinh

Kiên Giang: Rà soát để chấn chỉnh công tác bảo vệ và phát triển rừng
(BKTO) - Thực hiện kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 tại tỉnh Kiên Giang, Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa đưa ra đánh giá, Quỹ đã thực hiện tốt chức năng quản lý thu, chi tiền trồng rừng thay thế do chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác, góp phần phát huy hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, KTNN cũng phát hiện nhiều bất cập cần xử lý, chấn chỉnh.