Công đoàn KTNN triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

(BKTO) - Ngày 06/01, tại Hà Nội, Công đoàn KTNN đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
10/01/2022 16:09
Thời sự