da dang

Phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nhập khẩu nếu cần
(BKTO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nghiên cứu, xem xét nhập khẩu nếu cần, đồng thời tận dụng tối đa nguồn điện trong nước.