Kiểm toán Nhà nước đồng hành cùng địa phương nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành NSĐP

(BKTO) - Với mạng lưới KTNN khu vực rộng khắp với 13 đơn vị, KTNN đã thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của mình trong sứ mệnh đồng hành, phối hợp chặt chẽ cùng với các địa phương trên cả nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành nguồn lực công.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 10/05/2024 15:25
Thời sự