KTNN chuyên ngành IV và dấu ấn đậm nét trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư quốc gia

Trong hơn 20 năm qua, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chuyên ngành IV đã khẳng định vai trò đầu ngành trong lĩnh vực kiểm toán dự án đầu tư và các công trình trọng điểm quốc gia liên quan tới giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị có nhiệm vụ đánh giá, kết luận và kiến nghị việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản nhà nước tại các dự án do các bộ ngành, địa phương trực tiếp làm chủ đầu tư.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 14/05/2024 17:32
Thời sự