Lạng Sơn tiếp tục đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số

(BKTO) - Xác định chuyển đổi số là giải pháp đột phá để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, cải cách hành chính, năm 2024, Lạng Sơn tiếp tục thực hiện chuyển đổi số toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

hinh-anh-toan-canh-lang-son(2).jpg
Toàn cảnh thành phố Lạng Sơn. Ảnh sưu tầm

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn, năm 2023, công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, qua đó đã đạt được một số kết quả ban đầu quan trọng, tạo nền tảng để tổ chức triển khai thực hiện công cuộc chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Lạng Sơn đã hoàn thành 20/30 chỉ tiêu của mục tiêu đến năm 2025 đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về chuyển đổi số.

Về chính quyền số tiếp tục được tỉnh triển khai, 100% cơ quan hành chính Nhà nước ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã duy trì sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice) để xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Kinh tế số được đẩy mạnh và triển khai rộng khắp các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp nông thôn tiếp tục duy trì phát triển nhanh và bền vững. Tính đến ngày 30/11/2023, Lạng Sơn có 20.984 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử, đứng thứ 2 toàn quốc; có 48.920 giao dịch thành công, đứng thứ 04 toàn quốc. Có 228.099 số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số, tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số/hộ gia đình đạt 93%.

Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 với mục đích nâng cao chất lượng phủ sóng di động 4G, từng bước triển khai phủ sóng mạng di động 5G, phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn

Nền tảng số đang được duy trì vận hành 27 phần mềm, hệ thống thông tin cơ bản đang sử dụng tại các cơ quan Nhà nước. Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, cung cấp, cập nhật số liệu thường xuyên, theo thời gian thực trên 09 lĩnh vực như: Giám sát điều hành kinh tế - xã hội; giám sát điều hành lĩnh vực y tế; cửa khẩu số; giám sát điều hành văn bản điện tử; giám sát điều hành giáo dục; giám sát lĩnh vực hành chính công; hệ thống camera giám sát; giám sát điều hành phản ánh kiến nghị; hệ thống giám sát mạng xã hội...

z5051016725381_7c4cfa6073b6664d1e77096ff71597e9.jpg
Việc chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, toàn diện, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn. Ảnh sưu tầm

Để đạt được những mục tiêu đề ra trong năm 2024, Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch đặt ra 5 mục tiêu cụ thể:

Phát triển chính quyền số có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội;

Từng bước hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 49- NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

 Đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cửa khẩu số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các Chương trình, Chiến lược của Quốc gia về chuyển đổi số;

Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả;

Tiếp tục phấn đấu, duy trì chỉ số DTI nằm trong top 10 tỉnh/thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số, tiếp tục triển khai đô thị thông minh tại tỉnh.

Kế hoạch nêu rõ, đối với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số tại ngành, cấp mình; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực hiện chuyển đổi số của ngành, địa phương trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ trì, thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, gắn với phát triển kinh tế số, phổ cập chữ ký số trong xã hội./.

Cùng chuyên mục
Lạng Sơn tiếp tục đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số