Báo Kiểm toán tổ chức Tọa đàm "Kế hoạch kiểm toán 2022 - Chủ động, linh hoạt, thích ứng nhanh với thực tiễn"

(BKTO) - Chương trình Tọa đàm "Kế hoạch kiểm toán 2022 - Chủ động, linh hoạt, thích ứng nhanh với thực tiễn" do Báo Kiểm toán phối hợp với Trung tâm Truyền hình Thông tấn (TTXVN) tổ chức.
19/01/2022 19:37
Tọa đàm