Covid & 19

Làm thế nào để đáp ứng được kỳ vọng của công chúng về Cơ quan kiểm toán tối cao
(BKTO) - Đó là chủ đề của Hội thảo do Ủy ban Phát triển năng lực của ASOSAI (ASOSAI Capacity Development Administrative (CDA) tổ chức tại Bali, Indonesia từ 11-15/12/2023.