luat thu do

Cần bổ sung cơ chế, chính sách để Hà Nội bứt phá
(BKTO) - Với quan điểm “đô thị đặc biệt phải có chính sách đặc biệt”, thảo luận về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận, đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách để giải quyết những bất cập nội tại của Thủ đô và phát triển bứt phá.