LƯƠNG HƯU

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn đạt trên 22 tỷ USD
(BKTO) - Những tháng đầu năm 2024, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua tỉnh Lạng Sơn luôn được duy trì và ổn định tại 7 cửa khẩu với hiệu suất thông quan cao. Điều này góp phần gia tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn so với cùng kỳ năm 2023.