Lạng Sơn sẽ trao Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn hơn 21.500 tỷ đồng

(BKTO) - Ngày 21/4 tới đây, Lạng Sơn sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024.

sin.jpg
Tỉnh Lạng Sơn tổ chức Họp báo để thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Ảnh sưu tầm

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn tổ chức Họp báo để thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 19/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 236/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc Quy hoạch tỉnh được phê duyệt là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đóng vai trò như một bản thiết kế toàn diện, tổng quan, xác định tầm nhìn và mục tiêu phát triển dài hạn cho từng ngành, lĩnh vực và hình thành khung định hướng phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, giúp tỉnh Lạng Sơn nhận diện rõ tiềm năng, thế mạnh để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, cụ thể hóa khát vọng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Để công bố đầy đủ nội dung cơ bản, cốt lõi của Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn đến các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân được biết, hiểu, thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, cũng như thông tin, giới thiệu về định hướng, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư và các danh mục Dự án ưu tiên đầu tư của tỉnh…, UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư năm 2024 vào ngày 21/4/2024.

Tại Hội nghị này, UBND tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ trao 14 chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đầu tư 18.602 tỷ đồng; trao 9 Biên bản ghi nhớ đầu tư cho các nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư khoảng hơn 21.500 tỷ đồng.

Đồng thời, Hội nghị trưng bày các gian hàng giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư, danh mục ưu tiên đầu tư; thông tin về một số sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của các doanh nghiệp và những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn./.

Cùng chuyên mục
Lạng Sơn sẽ trao Biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng số vốn hơn 21.500 tỷ đồng