NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

Nhiệt điện Thái Bình 2 đấu giá tài sản với giá khởi điểm 94,98 tỷ đồng
(BKTO) - Hồ sơ tham gia đấu giá tro, xỉ đáy lò, thạch cao của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẽ được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tiếp nhận từ ngày 20/6/2023 đến 17h ngày 03/7/2023.