phat trien nguoi tham gia

Quảng Bình: Đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội
(BKTO) - Năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đều tăng so với năm 2022. Trong đó, số người tham gia BHXH là 112.488 người, tăng 8.226 người so với cùng kỳ năm trước.